TERLEME

 

Vücudun kendisini soğutmak için günde 4-5 defa terlemesi normal olarak kabul edilir. Egzersiz esnasında, sıcak veya soğuk havalarda vücut sıcaklığını ayarlamak için gerekli fizyolojik bir mekanizmadır. Vücudun her bölgesinde ter salgılanması sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir ve dengelenir. Bu sistemin çalışmasının bozulması aşırı terlemeye yol açar.

 

Fazla terleme şu nedenlerle olabilir;

* Hanımların menapoza girdiği dönemler, 
* Tiroid bezi fonksiyon bozuklukları ( guatr), 
* Şeker düşmesi veya çıkması, 
* Tüberküloz ( Verem) gibi kronik enfeksiyon hastalıları,
* Tümör hastalıkları,
* Nörolojik hastalıklar,
* Obezite (şimanlık),
* Psikolojik faktörler.

 

Terleme bölgesel olduğunda, yukarıda sayılan olası nedenler kontrol edildikten sonra, herşeyin normal olduğu saptanmışsa ( nedeni bilinmeyen terleme ) ozaman ilk seçenek iontoforez tedavisidir.Herhangi bir neden tespit edilmişse o nedene yönelik tedavi uygulanır.

 

İyontoforez tedavisinin prensibi şudur:

Eller yarısına kadar musluk suyu ile doldurulmuş kap içine sokulur. Kabın içinde + ve – elektrotlar bulunmaktadır. Özel bir alet ile elektrotlara doğru akım  (20 mA) verilir. Bu seanslar 15 – 20 gün ve 25 dakikadan tekrarlanır. Seansların sonucunda hastaların %90’ ına varan bir kesiminde terlemede belirli azalmalar görülür. Daha sonra haftada bir defa yapılan seanslar terlemenin tekrar başlamaması için yeterlidir.

 

Bu tedavi Dahiliye ve cildiye uzmanları eşliğinde uygulanmaya başlamıştır.

 

Bu tür şikayetleri olan kişilerin Dahili bir kontrolden geçirilmesi gerekir. Hiç bir nedeni olmayan lokal el ve ayak terlemelerinde ise basit bir tedavi yöntemi olan İyontoforez çok büyük faydalar sağlamıştır.
Son yıllarda yapılan çalışmalar bu yöntemin % 90’ lara varan bir başarı sağladığını ve diğer tedavi yöntemlerine göre hem yan etki hem de kolaylık açısından çok büyük avantajlarının olduğunu göstermiştir.

 

Bu tedaviden fayda görmeyen hastalara ağızdan ilaç tedavisi, bundan da fayda görmeyenlere cerrahi tedavi uygulanabilir. İlaç tedavisinin ağız kuruluğu, denge bozukluğu, görme bozukluğu gibi ciddi sistemik yan etkileri vardır. Cerrahi tedavi ise göğüsten endoskopik yöntem ile yapılan ve çok da basit olmayan bir girişimdir.

 

Kimlerde uygulanmaz: Hamile kadınlar ,kalp pili olanlar ve metal ortopedik implant taşıyanlar dışında herkeze uygulanabilir.